Общи условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между Фирма "МИВАМАРК ТРЕЙДИНГ" ЕООД, гр. Плевен, ул. "Цар Борис III" Макси ТЦ, ет.2, маг. 63 и клиентите на електронния магазин https://www.mivamark.com.

Настоящите общи условия дават информация на потребителите за правата, ограниченията и отговорностите им при използване на информацията и услугите в уебсайта. Всеки потребител, работещ с уебсайта е обвързан с правилата на настоящите общи условия от момента на влизане в уебсайта до напускането му.

Фирма "МИВАМАРК ТРЕЙДИНГ" ЕООД си запазва правото да извършва промени в данните и условията без предварително обявяване.

Закупувайки стока от сайта, Вие декларирате че сте съгласни с условията за закупуване и гаранционно обслужване на продукти на фирма "МИВАМАРК ТРЕЙДИНГ" ЕООД, описани по-долу. Моля, прочетете условията преди да се съгласите с тях.

Моля уверете се, че сте се запознали напълно с гаранционните изисквания за връщане и сервизно обслужване на продуктите, които закупувате. Допълнителна информация за продуктите можете да получите на телефон: +395 888 400 529+359 896 665 560 e-mail: mivamark.trading@gmail.com или скайп: mivamark_trading.

Фирма "МИВАМАРК ТРЕЙДИНГ" ЕООД гарантира поверителността на Вашите лични данни съгласно ЗЗЛД. Потребителите носят отговорност да не предоставят на чужди лица личните си данни предоставени  в сайта (пароли, потребителски имена и лична информация).

Комуникацията със служителите на "МИВАМАРК ТРЕЙДИНГ" ЕООД се осъществява посредством телефонния номер, имейла или скайпа предоставени по-горе. Комуникацията може да се записва с цел подобряване на обслужването. Съгласявайки се с тези условия, Вие сте съгласни, че записаната комуникация се равнява на официален документ, неподлежащ на съмнение.

Фирма  "МИВАМАРК ТРЕЙДИНГ" ЕООД държи всички права върху информацията, функционалността и дизайна на сайта mivamark.com съгласно чл. 2 и чл. 14 от ЗАПСП.

УСЛОВИЯ ЗА ПОРЪЧКА И ПОКУПКА

Поръчка може да се извърши от различни секции в уебсайта, където има публикувани оферти и описания. Офертите съдържат кратко и детайлно описание на продукта, името на производителя, снимка, описание и цена.

Указаната цена е за 1 брой в лева с начислено ДДС. В цената на продукта не e включена цена за доставка.

При поръчка, потребителят посочва основните параметри според дадените в уебсайта опции. Потребителят задължително посочва име, адрес, телефон и e-mail за потвърждение на извършената от него поръчка, за да може да бъде стартирана. Непопълването на полетата за обратна връзка или публикуването на грешна, невярна или неточна информация не обвързва фирмата със задължението за изпълнение на поръчката и доставка.

Извършването на покупка става от поръчка и минава през два етапа:

  1. Кликване върху бутона "Поръчвам" за всеки един поръчан артикул. С това действие, продуктите са добавени в потребителската кошница на клиента. Тя може да бъде видяна от дясната страна на страницата.
  2. Кликване върху бутона "Купувам" и попълване данните за доставка.

 Потребителят се ангажира да изрази съгласието си за направената поръчка и да потвърди всички детайли по нея, след като служител на фирмата се свърже с него по телефон или e-mail в работното време на фирмата.

 Потребителят се ангажира, че комуникацията по електронен път удовлетворява неговите изисквания спрямо закона и той я приема равнозначна на информацията, предавана на хартиен носител или устно по телефона.

 Чрез натискане на бутона "Купувам", потребителят извършва действие, което представлява волеизявление, обвързващо го със силата на договор - него ( потребителят ) и Фирма "МИВАМАРК ТРЕЙДИНГ" ЕООД, съответно на описаните в настоящия документ условия и правилата на Закона за защита на потребителите (ЗЗП).

 Условията за доставка на стоките са указани в уебсайта.

УСЛОВИЯ ЗА ДОСТАВКА

 Доставката се извършва от куриерска фирма на адрес, посочен от потребителя. Потребителят се задължава да осигури достъп и контактно лице, което да приеме и да заплати поръчаните продукти. Ако клиентът (или упълномощено от него лице) не бъде намерен в уговореното време за доставка и не може да се установи връзка с него по телефона в момента на доставка, пратката се връща в офиса на куриера, а след това и на Фирма "МИВАМАРК ТРЕЙДИНГ" ЕООД до поискване от потребителя.

 Ако потребителят е наел друго лице, което да приеме пратката от негово име, то той (потребителят, извършил първоначално поръчката) няма право на възражения относно доставката и връщане на пратката.

 Разходите за доставка се поемат от потребителя, като цената зависи от неговото местоположение, както и срока за доставка по схемата на куриера.

Фирма "МИВАМАРК ТРЕЙДИНГ" ЕООД или представител на куриерската фирма се ангажират да уведомят потребителя по телефона или e-mail, ако се появят внезапни обстоятелства, възпрепятстващи навременното изпълнение на доставката.

Продукти, които са налични на склад се доставят в рамките на 4 работни дни.

ЗАМЯНА, РЕМОНТ И ВРЪЩАНЕ НА ПРОДУКТИТЕ

Условията включени в тази страница, важат за закупуване на стоки както през сайта, така и през скайп или телефон.

 Рекламации на закупени чрез онлайн магазина стоки се извършват по правилата на ЗЗП и съобразно сроковете и условията на търговската им гаранция.

Рекламации се приемат писмено на фирмената ни поща mivamark.trading@gmail.com.

LCD Дисплей:

 * Гаранцията важи 1 месец от датата на закупуване.

Гаранционните условия са нарушени при:

1.Счупване.

2.Премахване на предпазното фолио отпред.

3.Механични повреди по дисплея и лентовият му кабел  в следствие на неправилно монтиране ( лепене, запояване и др.).

4.Мокрене или навлажняване.

 Тъч скрийн:

  * Гаранцията важи 1 месец от датата на закупуване.

Гаранционните условия са нарушени при:

1.Счупване.

2.Премахване на предпазното фолио отпред.

3.Механични повреди по тъч скрийна и лентовият му кабел  в следствие на неправилно монтиране ( лепене, запояване и др.).

4.Мокрене или навлажняване.

Гаранционното поддържане може да бъде отказано в следните случаи:

- при наличие на механични повреди;

- при повреди, предизвикани от стихийни бедствия (пожар, наводнение, буря, земетресение и др.);

- при неправилно включване в електрическата мрежа, експлоатация при нестабилно напрежение (отклонение на честотата от номиналната с повече от 0,5%, на напрежението с повече от 10%), отсъстващо (или изпълнено с отклонения от стандарта) заземяване;

- при използване на изделието не по предназначение, неизпълнение на приложената към изделието инструкция по експлоатация и всяка друга небрежна или неправилна работа с изделието;

- при разглобяване, ремонт или модернизация на изделието от неупълномощени за това лица;

- при повреди, предизвикани от въздействието или проникването във вътрешността на насекоми, животни, течност, прах, цигарен дим и пр.;

- при използването на нелицензиран софтуер;

- при повреди, предизвикани от действието на вирусни програми;

- при следи от умишлено въздействие върху устройството с цел нанасяне на щети от потребителя или други лица;

- при наличие на следи от мокрене или навлажняване по какъвто и да е начин;

- при неправилно инсталиран софтуер от потребителя;

- Гаранционен ремонт не се провежда и в случай на нарушаване от купувача на правилата за използване, съхранение или транспортиране на изделието, действия на трети лица или непреодолима сила и възникналите при гореизброеното непроизводствени дефекти.

Във всички тези случаи ремонтът е за сметка на потребителя!

Условия за изпращане на устройство в сервиз:

Устройството може да бъде донесено директно в сервиза на "МИВАМАРК ТРЕЙДИНГ" ЕООД в Плевен.

Когато устройството се изпраща от клиент по куриер, то разходите по изпращането в двете посоки се поемат от клиента.

С тази Гаранция клиентите на Онлайн магазина, получават възможност да върнат закупен от нас продукт.

В случай че клиент желае да върне получен продукт, може да се възползва от това право в срок от 14 /четиринадесет/ работни дни от датата на покупка. Задължително условие е закупените продукти да са в изряден търговски вид, в оригиналната си опаковка, придружени с всички документи и аксесоари, с които са били получени и без следи от употреба и при спазване на условията по чл.55 от ЗЗП.

При констатация на дефектен продукт до 24ч. от получаването му и при ненарушен търговски вид на стоката и опаковката, ние се ангажираме той да бъде подменен с нов съгласно гаранционните условия на съответната фирма производител или да възстановим заплатената от Вас стойност на стоката, съгласно чл.55 от ЗЗП, считано от датата, на която Вие като потребители сте упражнили правото си на отказ. . След този срок или при нарушен търговски вид на стоката и опаковката, артикулът не подлежи на подмяна, както и стойността му няма да бъде възстановена.  Транспортните и други разходи по получаване и връщане на стоката са за сметка на потребителя. При несъответствие на стоката с характеристиките, посочени в страницата, доставчикът възстановява цялата платена от потребителя сума, включително и транспортните разходи платени от потребителя за придобиване на стоката съобразно чл. 59 ал.3 от ЗЗП и в срок от 7 работни дни от получаване на стоката и ненарушен търговски вид на стоката и опаковката. При получаване на пратката трябва да проверите съдържанието на пакета за съответствия на стоката със заявката. При нарушения във външния вид на стоката възникнали при транспорта, трябва да се обърнете към куриера за протокол за увредена пратка. Уважаеми клиенти, за да се възползвате от Гаранцията пазете опаковките, документите и аксесоарите на закупените от нас продукти. Гаранциите, установени със закон и тази от производителя важат независимо от горните условия!

Грешно поръчана стока подлежи на подмяна срещу такса за сметка на купувача, която е 20% от стойността на стоката, но минимум 5 лева.Резервни части, които са били монтирани или с нарушена/ липсваща опаковка или лош търговски вид/ не подлежат на връщане, замяна или възстановяване на стойността им.

Транспортните разходи при обслужване на гаранцията, както и на грешно поръчана стока са за сметка на клиента.

 Повредата на стоката в рамките на гаранцонния срок не е автоматично основание за подмяна. Срокът за извършване на ремонта, варира в зависимост от сложността му и доставката на резервни части, като максимален срок за това е 30 дни. Няма законово предписание за допустим брой ремонти, които да налагат замяна на стока.

 Гаранционният срок започва да тече от датата на покупката.

 Съгласно чл.112-115 и чл. 119, независимо от Търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока по ЗЗП.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Защитата на Вашите лични данни е важна за нас. Поради тази причина ние създадохме общи принципи, които посочихме в настоящия документ. Настоящото информационно известие Ви предоставя подробна информация, свързана със защитата на Вашите лични данни. Ние сме отговорни, като администратор и обработващ за Вашите лични данни във връзка с нашите дейности. Целта на настоящото известие е да ви уведомим кои Ваши лични данни използваме, причините, поради които ги използваме и споделяме, колко време ги съхраняваме и как можете да упражнявате правата си.

  1. При поръчка, потребителя дава съгласието си личните му данни, събирани и обработвани от този уебсайт във връзка с негова поръчка да бъдат предоставени на дружества партньори на сайта, които извършват доставка на стоки, куриери, както и на производител/доставчик, с цел обработка и изпълнение на поръчката.
  2. При поръчка, въпрос за консултация или при друга употреба на сайта, потребителят е запознат с доброволния характер на предоставяне на данните, както и с последиците от предоставянето им. Запознат е също, че има право на достъп, на коригиране и заличаване на събраните данни.
  3. Не записваме автоматично информация при посещение на сайта. Информация се записва само ако потребителят въведе и изпрати такава – например при направата на on-line поръчка.
  4. Правата си по ЗЗЛД може да упражните, писмено, на имейл mivamark.trading@gmail.com.

 

ОГРАНИЧЕНИЯ

 Потребителите могат да се възползват свободно от ресурсите на уебсайта с изключение на ограниченията, описани в настоящите общи условия и други общовалидни ограничения.

 Предоставената информация е предмет на авторско право на Фирма "МИВАМАРК ТРЕЙДИНГ" ЕООД. Зареждането или отпечатването на страници от уебсайта е допустимо в случай, че не се нарушава ЗАКОНА ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО и сродните му права (ЗАПСП). Потребителите на уебсайта нямат право да копират, разпространяват или ползват текстове, картини, образи или части от уебсайта, без изрично разрешение на Фирма "МИВАМАРК ТРЕЙДИНГ" ЕООД. Неразрешено е използването на screenshot на уебсайта без изричното съгласие на Фирма "МИВАМАРК ТРЕЙДИНГ" ЕООД. Потребителите нямат право да използват програми за автоматизирани системи за download на каквато и да било информация от уебсайта без изричното съгласие от страна на фирмата, или да претоварват уебсайта с фиктивна информация (flood).

 Потребителите на уебсайта нямат право да извършват действия, които нарушават общоустановени правила на общуване и комуникация, да извършват злоумишлени действия, разпространяване на вируси и др.п., нарушаващи или увреждащи права или интереси на трети лица. Нямат право злоумишлено да извършват поръчки от името на друго лице без неговото съгласие.

 Потребителите нямат право да разпространяват чрез уебсайта порнографски материали, снимки или други материали, чужд обект на авторско право, схеми, знакове и др., обект на чужда интелектуална собственост, призиви за насилствена промяна на гражданския и обществен ред, неправомерно придобита информация или такава, която накърнява имуществени или неимуществени права или интереси на трети лица.

 

ОТГОВОРНОСТИ

Фирма "МИВАМАРК ТРЕЙДИНГ" ЕООД не носи отговорност за възможни инцидентни пропуски, свързани с актуалността на информацията, която поддържа в уебсайта; не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа или използването на този уебсайт; не носи отговорност за ненакърнимостта на информацията в уебсайта от компютърни вируси или други заплахи. Изложената в уебсайта информация е в съответствие с действащото законодателство, ползването й от страна на потребителите е доброволно и по тяхна инициатива.

Фирма "МИВАМАРК ТРЕЙДИНГ" ЕООД не носи отговорност за пълнотата, валидността и същността на информацията, съдържащата се в сайтовете, към които има препратки (хипервръзки).

 Фирма "МИВАМАРК ТРЕЙДИНГ" ЕООД не носи отговорност за съдържанието и безопасността на сайтове, към които препращат линкове публикувани на настоящият сайт. Кликването върху такива линкове и използването на сайтове към които същите препращат се извършва от ползватели на настоящия сайт изцяло на собствен риск и отговорност. В случаите, когато това е необходимо ползвателите на сайта се задължават да предоставят коректно и пълно изискваните от тях данни.

 Фирма "МИВАМАРК ТРЕЙДИНГ" ЕООД не носи отговорност за евентуално причинени вреди на потребителя при ползването на услугите в уебсайта.

 Фирма "МИВАМАРК ТРЕЙДИНГ" ЕООД не носи отговорност за внезапно изчерпване на складовите наличности.

 Фирма "МИВАМАРК ТРЕЙДИНГ" ЕООД не носи отговорност за неточности в информацията за стоката, подадена от производителя.

Фирма "МИВАМАРК ТРЕЙДИНГ" ЕООД не носи отговорност при използването на продуктите от непрофесионалисти в домашни условия без необходимата квалификация и опит. В тази връзка, фирмата не поема отговорност при неправилното съхранение, пренебрегване на инструкциите за правилна употреба на продуктите, както и за наличие на евентуални нежелани реакции в последствие.

Фирма "МИВАМАРК ТРЕЙДИНГ" ЕООД не носи отговорност за забавяне или неизпълнение на задълженията си по причини извън контрола на фирмата.

 Фирма "МИВАМАРК ТРЕЙДИНГ" ЕООД се задължава да спазва договореностите с потребителя с дължимата грижа.

МИВАМАРК ТРЕЙДИНГ ЕООД

гр.Плевен

ул. "Цар Борис III" Макси ТЦ, ет. 2, маг. 63

+395 888 400 529, +359 896 665 560